กิจกรรม Mufti Day ในธีม #ปาร์ตี้ผีสุดหลอน

กิจกรรม Mufti Day ในธีม #ปาร์ตี้ผีสุดหลอน พร้อมกิจกรรมร่วมชมหนังกลางแปลงในภาพยนตร์ผี ๆ สะเทือนขวัญ มารวมตัวกันที่ห้องสมุดพบกับบรรยากาศเงียบสงบที่ #แปลงห้องสมุดเป็นโรงหนังสุดหลอน ในวันฮาโลวีนนี้ (31 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้กิจกรรม Mufti Day เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และคุณครู สามารถเลือกสวมเครื่องแต่งกายด้วยตนเองได้ (หากมีความประสงค์ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตนเองและผู้ปกครอง) มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงบวก เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม ให้เกียรติ ตามกาลเทศะ เพราะวิทยาลัยเชื่อว่า "ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีที่จะช่วยให้พวกเขามีความสำเร็จในทุกสายอาชีพ"