กิจกรรม Young Innovator Start-Up แผนกวิชาการบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 256

กิจกรรม Young Innovator Start-Up ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเปิดงานและให้พรกับเด็ก ๆ ทุกคนนะคะ ขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ท่านที่สละเวลามาชมผลงานของเด็ก ๆ สาขาบัญชี ☺️ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยฝีมือของเรา รวมไปถึงขอบคุณลูกค้าที่ไม่ว่าจะเป็น คณะครู-อาจารย์ บุคลากรจากทุก ๆ แผนกที่ลงมาแวะเวียนซื้อสินค้าในวันนี้ #เด็กบัญชีไม่ได้มีดีแค่คำนวณนะคะรู้ยัง ทุกคนเก่งมาก ๆ เลยน๊า