พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

จบแล้วจ้า! “เด็กราชดำเนิน” ภูมิใจกับงานรับประกาศนียบัตรในวันนี้ ที่มีทั้งครอบครัว เพื่อน ครู และญาติพี่น้องมารวมกันอยู่ที่วิทยาลัยฯ แห่งนี้