โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-ญี่ปุ่น)"

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ดำเนินงาน ได้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมกับ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือ โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-ญี่ปุ่น)" . อยากไปญี่ปุ่น โอกาสมาแล้ว! โดยโครงการดังกล่าว นักเรียน นักศึกษา จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษา HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งฝึกวิชาชีพกับสถานประกอบการ ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สร้างรายได้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา . ทั้งนี้ หากเรียนครบ 1 ปี แล้ว มีความประสงค์อยู่ต่อ นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้อีก 3-5 ปี ?คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2. มีความสนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3. มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และอดทนต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน 4. ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น . สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์เพชรกมล เส็นฤทธิ์ โทร 080-042-4410