ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-2568"

คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-2568" เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 ณ บ้านราชดำเนิน หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์