พิธีถวายพวงมาลา งานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต

อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา สโมสรลีโอราชดำเนินกรุงเทพฯ , ลูกเสือวิสามัญ และ ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีถวายพวงมาลา งานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต