บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กับ บริษัท เคที เรทัวรองท์ จำกัด (Santa Fe' Steak) กับบริษัทร็อคส์ พีซี จำกัด (Potato Corner)

ภาพบรรยากาศ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม RCCได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กับ บริษัท เคที เรทัวรองท์ จำกัด (Santa Fe' Steak) กับบริษัทร็อคส์ พีซี จำกัด (Potato Corner) ณ ห้องพร้อมมิตร อาคารจุลรัศมิ์ โดยมีอาจารย์กฤษฎา จุลชาต ประธานในพิธีลงนาม