กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งานนี้นักเรียนระดับปวช.ปี1 ได้พบกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานผจญภัย เป็นต้น ทั้งนี้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน พร้อมกับวิทยากรที่เรียกเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศสนุกๆ และมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรี RCC BAND รวมถึงกิจกรรมรอบกองไฟที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง FACEBOOK แฟนเพจของวิทยาลัยฯ ให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันอีกด้วย