งานรดน้ำในวันสงกรานต์

งานรดน้ำในวันสงกรานต์ ? (พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566) ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-10.00 น