เปิดพันธมิตรชั้นนำ ช่วยปั้นประสบการณ์ให้เด็กทวิภาคี

เพราะระบบทวิภาคีคือรูปแบบการศึกษาที่ช่วยสร้างประสบการณ์และรายได้ให้กับผู้เรียนที่ต้องการพึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัว มีบริษัท แบรนด์ ร้าน ชั้นนำ มากมายให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ และพร้อมที่จะมอบประสบการณ์และโอกาสในการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีกับหลายๆ บริษัท และขอขอบคุณ ที่มอบโอกาส ประสบการณ์ และสนับสนุนผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ