กิจกรรมสัมมนานักเรียนใหม่ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสัมมนานักเรียนใหม่ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นเพื่อรับขวัญ รับน้องใหม่ ให้น้องใหม่รู้สึกผูกพันและตั้งใจศึกษา เมื่ออยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัว พ.ร. และวิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และขอดูแลให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จสืบไปค่ะ