กิจกรรมสัมมนานักศึกษาใหม่ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาใหม่ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้น เพื่อรับขวัญ โดยมีคณะผู้บริหารและครูทำพิธีเจิมศิริมงคล และครูผู้สอนผูกสายสิญณ์ ให้น้องใหม่รู้สึกผูกพันและตั้งใจศึกษา เมื่ออยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัว พ.ร. และวิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และขอดูแลให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา และก้าวต่อไปเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติค่ะ