กิจกรรม Mufti Day ปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด Happy Pride Month "Love Me More"

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ;วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม Mufti Day ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด Happy Pride Month "Love Me More" EP.1 กิจกรรมเดือนแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) กิจกรรมที่แสดงถึงความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ เพราะทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเดือน Pride Month หรือเดือนไหน ก็ภูมิใจที่จะเป็นตัวเองได้เสมอ ? Mufti Day ของ #เด็กราชดำเนิน ถือเป็นวันที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และคุณครูทุกท่าน สามารถเลือกสวมเครื่องแต่งกายพื่อแสดงความเป็นตัวเองออกมาในเชิงสร้างสรรค์ เพราะวิทยาลัยเชื่อว่า "ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีที่จะช่วยให้ทุกคนมีความสำเร็จในทุกสายอาชีพ"