เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปุกาด ปุกาด นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 อย่าลืมเก็บกระเป๋า เตรียมเสื้อผ้า เพื่อไปเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี กันน๊าาา ปล. รีบเก็บกระเป๋าเพราะตื่นเต้นได้ แต่ขออย่าตื่นสายกันนะเด็ก ๆ