เลือกตั้งนายก อวท. ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเอนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.