การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบกองทุนครูและบุคลากรเกษียณ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบกองทุนครูและบุคลากรเกษียณ ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ BLU-O Rhythm & Bowl Major Cineplex Pinklao ? ?ค่าสมัคร? - ทีมกิตติมศักดิ์ (VIP) 5,500 บาท จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ - ทีมทั่วไป 3,500 บาท ?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์เกศริน สุรัตน์ 02-891-1610 ต่อ 130 อาจารย์ปิยะ รัศมิทัต โทร 02-891-1610 ต่อ 104 มือถือ 081-453-8541