กิจกรรม Mufti Day เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง...วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินจะจัดกิจกรรม Mufti Day เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ”มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย“ ตามคำขวัญวันเด็ก 2567 โดยจะจัดกิจกรรม Mufti day ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และคุณครู สามารถเลือกสวมเครื่องแต่งกายด้วยตนเองได้ (หากมีความประสงค์ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตนเองและผู้ปกครอง) วิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Mufti Day ในวันดังกล่าว เพื่อแสดงความเป็นตัวเองออกมาในเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยฯ ยินดีที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงบวก เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม ให้เกียรติ ตามกาลเทศะ เพราะวิทยาลัยเชื่อว่า ”ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีที่จะช่วยให้พวกเขามีความสำเร็จในทุกสายอาชีพ“