กำหนดจัดงานรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยฯ กำหนดจัดงานรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันซ้อมรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 วันรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 **กำหนดการ และ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเพจ Facebook** ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม : https://linktr.ee/rajdamnerncollege