ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาพาณิชยกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

Card image cap

พ.ศ. 2503

อาจารย์พร้อม อาจารย์ฉวี จุลชาต ก่อตั้ง “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน” ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ถนนราชดำเนิน นับเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาพาณิชยกรรม
Card image cap

พ.ศ. 2507

อาจารย์พร้อม อาจารย์ฉวี จุลชาต ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ที่ซอย อิสรภาพ 42 (ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินปัจจุบัน) โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี”
Card image cap

พ.ศ. 2510

ผู้ร่วมก่อตั้ง ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการย้ายโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินจากฝั่งพระนครมาอยู่รวมกันกับโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี
Card image cap

พ.ศ. 2554

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ปรับสถานะของโรงเรียนเป็นวิทยาลัย ตั้งแต่นั้นมา จึงใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ปรัชญาการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน มีปรัชญาการศึกษาว่า

การเรียนดี
กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม
กิจกรรมเป็นเลิศ

คณะกรรมการบริหารระดับสูง

ครบรอบ 64 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน