วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
Panitchayakan Rajdamnern Technological College

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ

Welcome to RCC

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

Continue reading

พร.ฟ้า-ม่วง รวมใจ สร้างสรรค์พัฒนาฉลองครบรอบ 57 ปี

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยทุกท่าน ร่วมงาน พร.ฟ้า-ม่วง รวมใจ สร้างสรรค์พัฒนาฉลองครบรอบ 57 ปี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หารายได้สมทบกองทุนบุคลากรเกษียณ และปรับปรุงลู่วิ่งสนามกรีฑา ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 02-8911610 ต่อ 114, 081-453-8541, 086-548-4866 โต๊ะทั่วไป 5,000 บาท VIP 10,000 บาท และ โต๊ะกิตติมศักดิ์ 25,000 บาท

Continue reading

e-learning