รางวัล “ความเป็นเลิศด้าน อาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 " ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุรีย์นิภา แซะจอหอ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เข้ารับพระราชทาน รางวัล “ความเป็นเลิศด้าน อาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 " ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย