การทำสัญญากู้เงิน ของ กยศ.(เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ จากงาน Digital Student Loan กยศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน สำหรับผู้กู้รายใหม่ ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา (6 หน้า) และแบบยืนยันเบิกเงิน (ใบสีม่วง) สำหรับผู้กู้รายเก่า ทำเฉพาะแบบยืนยันเบิกเงิน (ใบสีม่วง) ให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามที่ อาจารย์ศราวุธ ทรัพย์โมค 095-580-1717 Line Open Chat https://bit.ly/36Uqv66 หรือ Scan QR Code ในรูปภาพ ได้เลยค่ะ !! หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเบิกเงิน และต้องชำระค่าเทอมในส่วนที่ยังค้างเอง .