• โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2562 ในหัวข้อเรื่อง ศิลปะการขายยุค 5G บรรยายโดย อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 256

  Read More
 • ภาควิชาการตลาดได้นำนศ.Dm1/6 ร่วมขบวนแห่งเทียน/ ถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดสังข์กระจาย

  Read More
 • ภาควิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมตักบาตรรับพรย้อนวิถี วันเข้าพรรษา ผู้บริหาร อาจารย์ นร/นศ. ร่วมกันตักบาตรถวายชุดไทยธรรม 11 กค 62

  Read More
 • ภาควิชาการตลาดได้ผลิตและจัดส่งชุดไทยธรรมผ้าอบน้ำฝน นศ /อาจารย์ภาคการตลาดผู้จัดทำส่งมอบให้กับ วท.ราชดำเนิน/ รร.ทวีธาภิเศก/รร.ชาติศึกษา ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

  Read More
 • เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว ในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT'62 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  Read More
 • ยินดีต้อนรับMiss Ta Thi Que Vien และ Miss Ho Thi Ngoc Hanh นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

  Read More
 • โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพหัวข้อเรื่อง​ "ทำงานให้มีธรรมะ​ ในสถานประกอบการ"โดย​ ดร.มงคล​ สามารถ วันพุธที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม