สมัครออนไลน์คลิก • อ.ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ อ.สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ อาจารย์ประจำแผนกทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าพบและขอบคุณ ท่านอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนงาม​ แขวงจำปาสัก​ ประเทศลาว

  Read More
 • วท.พรด.​ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีวะศึกษา​ U19​ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​ ได้รองชนะเลิศอันดับ​2

  Read More
 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์จัดกิจกรรมแสดงมายากล โดย อัครเดช หนูน้อย ปวช.1/3, กิจกรรมโมบายกระดาษ, พวงกุญแจแฮนด์เมด, พับผ้าขนหนู (Fold the towel) ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวรารามฯ

  Read More
 • ภาควิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

  Read More
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร “กิจกรรมพัฒนาและบริการความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชน” ทำพวงกุญเเจD.I.Y. และ น้ำสมุนไพร ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

  Read More
 • โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาภาษาต่างประเทศ " กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก"(Cloth Bags Save The World ) ณ ถนนคนเดิน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 28 ก.พ. 2563

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม